پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن ، گلاس و نایت با نمره گذاری، روایی و پایایی

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن ، گلاس و نایت با نمره گذاری، روایی و پایاییقابل مشاهده می باشد
پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن ، گلاس و نایت با نمره گذاری، روایی و پایایی|42081872|yjd|پرسشنامه اضطراب رایانه ای,دانلود پرسشنامه اضطراب رایانه ای,روایی پرسشنامه اضطراب رایانه ای,پایایی پرسشنامه اضطراب رایانه ای,نمره گذاری پرسشنامه اضطراب رایانه ای,پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن و همکاران,پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن ، گلاس و نایت

دانلود پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن ، گلاس و نایت با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم16/853 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
معرفی و هدف پرسشنامه اضطراب رایانه ای

با سلام. پرسشنامه حاضر ارزیابی کننده نظر جنابعالی درباره اضطراب رایانه ای می باشد و میزان افکار و احساسات شما را نسبت به رایانه بررسی می کند. طبیعی است که در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و ملاک ارزیابی شما می باشد. خواهشمند است از میان گزینه های ارائه شده گزینه ای که نظر شما را بهتر بیان می کند را انتخاب نمائید.

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اضطراب رایانه ای:

این مقیاس در سال 1987 توسط هنسن ، گلاس و نایت تهیه شد. مقیاس مذکور 19 گویه دارد، گویه های مقیاس بسته پاسخ و در مقیاس 5 درجه ای از کاملاَ مخالفم تا کاملاَ موافقم درجه بندی شده اند که از نمره 1 الی 5 به هر گزینه تعلق می گیرد. از همبن رو دامنه نمرات بین 19 تا 95 می باشد. لازم به ذکر است گویه های 2- 4- 5- 6- 7– 9- 10 – 17 – 19به صورت معکوس نمره گذاری می شود. هنسن و همکاران (1987) مقیاس را بر روی 272 نفر از دانشجویان روانشناسی با میانگین سنی 5/19 سال اجرا کردند. میانگین اضطراب رایانه برابر با 58/43 ، انحراف معیار 73/11 و دامنه نمرات بین (21-89) بود. آنها نمرات بالای 31/55 را بیانگر اضطراب رایانه بالا و نمرات پایین تر از 85/31 را حاکی از اضطراب خفیف و نمرات بین 85/31 و 31/55 را اضطراب کم محسوب کردند و همینطور معتقدند که مقیاس همسانی درونی بالا دارند. آنها برای این مقیاس ضریب آلفا را برابر 87/0 گزارش کردند آنها همینطور برای مشخص کردن روایی مقیاس، همزمان از یک مقیاس دیگر اضطراب رایانه استفاده کرده و نشان دادند که مواد مقیاس درجه بندی با خرده مقیاس های اضطراب یعنی، علاقه، اعتماد و اضطراب رایانه همبستگی بالایی دارد. همینطور مواد مقیاس ضرایب همبستگی بالایی را با مقیاس ریاضی نشان داد.


روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب رایانه ای

روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها در موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی که هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. مثلا آزمون هایی همچون تست هوش یا آزمون پیشرفت تحصیلی اگر نتوان بهره هوش و میزان معلومات دانش آموزان را اندازه گیری کند، روایی نخواهد داشت (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).


پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبییر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفت ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).

بازیونلوس (1996،به نقل از لواسانی،1382) در پژوهشی با نمونه ای شامل 196 نفر مرد و 36 زن از مدیران انگلیسی، برای مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه ضریب آلفای برابر با 87/0 را به دست آورد که با ضریب به دست آمده توسط تهیه کنندگان مقیاس برابر است.
لواسانی (1382) برای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس درجه-بندی اضطراب رایانه مشخصه های توصیفی آماری، ضریب همبستگی هر گویه یا نمره کل مقیاس و ضریب آلفای کرانباخ برای 19 گویه برابر با 80/0 و بر اساس روش دو نیمه کردن گاتمن برابر با 68/0 به دست آمد. قمی (1387)نیز در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با آلفای کرانباخ 83/0 گزارش کرده است.
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ 81/0 به دست آمد."

مطالب دیگر:
📃تحقیق در مورد تاریخ آغاز ریاضی در اروپا📃تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی📃پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب📃تحقیق نیروی نظامی آمریکا📃نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص📃مساجد در ایران برای رشته معماری📃پژوهش سکولاریسم و کشب حجاب در ایران📃تحقیق پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory📃بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر كاهش سبك كنارآیی اجتنابی دانش آموزان📃نخستین دوره سلسله ها و پادشاهی كهن📃ویژگی های معماری و جاذبه های جهانگردی مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی📃بروز، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از دیدگاه اسلام📃تحقیق برخی نظریه های افلاطون📃بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی📃سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار📃تحقیق در مورد آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی📃تحقیق ایران یكی از منابع مالی جهاد اسلامی📃ایران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوی اول)📃تحقیق ایران در عصر عباسیان📃تحقیق در مورد ایران باستان📃تحقیق در مورد انقلاب فرانسه📃پژوهش در مورد اندیشگاه ها📃پژوهش امتیاز تنباکو📃پژوهش امپراتوری چین📃پژوهش امپراطوری روم