پیشینه تحقیق و مبانی نظری تمرکز مالکیت (فصل دوم)

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پیشینه تحقیق و مبانی نظری تمرکز مالکیت (فصل دوم)قابل مشاهده می باشد
پیشینه تحقیق و مبانی نظری تمرکز مالکیت (فصل دوم)|42081866|yjd|فصل دوم پایان نامه تمرکز مالکیت,مبانی نظری تمرکز مالکیت,پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت,پیشینه داخلی تمرکز مالکیت,پیشینه خارجی تمرکز مالکیت,پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت,پیشینه نظری تمرکز مالکیت,ادبیات نظری تمرکز مالکیت,چارچوب نظری تمرکز مالکیت

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات44حجم91/698 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

تمرکز مالکیت( CON) تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید.

نمونه پیشینه تمرکز مالکیت

حسن (2009) طی یک پژوهش به بررسی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی، ساختار سرمایه و ارزش شرکت پرداخته است. ساز و کار نظارتی راهبری در این پژوهش، تمرکز مالکیت بوده است. هدف، بررسی جامعی از روابط بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و اهرم و ارزش شرکت در کشور استرالیا بوده است . این بررسی بر روی 100 شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا طی سال های 1993 تا 2008 انجام شده است. متغیر وابسته در این پژوهش تمرکز مالکیت و متغیر های مستقل عبارت اند از اهرم مالی و ارزش شرکت. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات (OLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و بین اهرم مالی و ارزش شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب
1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی تمرکز مالکیت
فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق 5
بخش اول-مبانی نظری ساختار و تمرکز مالکیت 6
2-2-1)تئوری نمایندگی 6
2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی 10
شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی 10
2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 11
2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 12
2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی 13
2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت 16
2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت 17
2-2-2-1-1)مقررات بازار 17
2-2-2-1-2)اندازه شرکت 18
2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار 18
2-2-2-1-4)ساختار سرمایه 19
2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی 19
2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت 20
2-2-2-2-1)هزینه ها 20
2-2-2-2-2)منافع 22
2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک 24
2-2-4)معیارهای تمرکز 26
2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI 26
2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC) 27
2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی 28
بخش دوم- پیشینه تحقیق 28
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران 28
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 33
منابع و مآخذ 39"

مطالب دیگر:
📂بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش📂مبانی نظری بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش📂پروپوزال بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش📂پرسشنامه بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش📂مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی 64 صفحه📂آثار و عوامل موثر بر رضایت شغلی و تعیین مولفه ها و ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی 📂بررسی نظریه های رضایت شغلی و نحوه اندازه گیری آن📂ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک📂پاورپوینت بررسی حساب های کاربری در ویندوز📂پاورپوینت بررسی استراتژی شرکت ایسر 📂مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک📂پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک📂پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک📂پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر رضایت شغلی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 62 صفحه📂دیدگاهها و نظریه های رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن📂ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان📂پرسشنامه ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارکنان با رضایت مشتریان📂پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان📂مبانی نظری ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان📂چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی 27 صفحه📂رضایت شغلی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان📂جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ📂پروژه رگرسیون چند متغیره و تحلیل های آن در نرم افزار sas📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 25 صفحه