مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تمرکز مالکیت 45 صفحه

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تمرکز مالکیت 45 صفحهقابل مشاهده می باشد
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تمرکز مالکیت 45 صفحه|42081865|yjd|فصل دوم پایان نامه تمرکز مالکیت,مبانی نظری تمرکز مالکیت,پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت,پیشینه داخلی تمرکز مالکیت,پیشینه خارجی تمرکز مالکیت,پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت,پیشینه نظری تمرکز مالکیت,ادبیات نظری تمرکز مالکیت,چارچوب نظری تمرکز مالکیت

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم91/694 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

تمرکز در مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده ی محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران 1388). سهامداران خرد به خاطر هزینه های بالا و منفعت اندک انگیزه ای برای نظارت بر عملکرد مدیران ندارند. در صورتی که سهامداران بزرگی وجود داشته باشند که بخش اصلی سود حاصل از عملکرد شرکت را کسب کنند، می توانند انگیزه لازم برای نظارت را بدست آورند(sheleifer & vishny; 1997; hart; 1995).مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تمرکز مالکیت عنوان این نوشتار است.

اما این مکانیزم با مشکلاتی همراه است. نخست اینکه اگر این مالکیت به صورت 100 درصد نباشد هنوز تمام منفعت به کسانی که هزینه های نظارت را می پردازند، نمی رسد و به این ترتیب از انگیزه آنها کاسته خواهد شد(hart;1995). دوم اینکه حتی اگر مسأله تناقض اهداف سهامداران کلان و مدیران از بین برود مسأله ی دیگری در مورد تناقض اهداف سهامداران کلان و سهامداران خرد به وجود می آید(dharwadkar etal; 2000). از سوی دیگر از آنجا که معمولاً این مالکان بزرگ را سازمانهای دیگری تشکیل می دهند یک مسأله ی دیگر بین اهداف مدیر آن مؤسسه و سهامداران خرد شرکت به وجود می آید(sheleifer & vishney; 1997).

اما در مجموع به نظر می رسد که با وجود سهامداران کلان، بسیاری از مسائل و تناقضات بین اهداف مدیران وسهامداران مانند گسترش بیش از حد شرکت در حوزه های نامرتبط با کسب وکار اصلی بنگاه، عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و فرآیندهای مشابه، و عدم توجه به موفقیت بلند مدت، از بین می رود(hill & snell; 1989). میزان استفاده از این مکانیزم در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. در آمریکا وجود سهامداران کلان در شرکت ها عمومیت ندارد. به طوری که حدود 50 درصد سهام تمامی شرکت ها در مالکیت سهامداران خرد می باشد. این رقم در انگلستان حدود 25 درصد است (gedajlovic & shapiro; 1998).

فهرست مطالب
1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی تمرکز مالکیت
فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق 5
بخش اول-مبانی نظری ساختار و تمرکز مالکیت 6
2-2-1)تئوری نمایندگی 6
2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی 10
شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی 10
2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 11
2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 12
2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی 13
2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت 16
2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت 17
2-2-2-1-1)مقررات بازار 17
2-2-2-1-2)اندازه شرکت 18
2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار 18
2-2-2-1-4)ساختار سرمایه 19
2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی 19
2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت 20
2-2-2-2-1)هزینه ها 20
2-2-2-2-2)منافع 22
2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک 24
2-2-4)معیارهای تمرکز 26
2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI 26
2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC) 27
2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی 28
بخش دوم- پیشینه تحقیق 28
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران 28
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 33
منابع و مآخذ 39"

مطالب دیگر:
🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری 73 صفحه آپدیت شده🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش 93 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیتهای ترفیع 93 صفحه کامل و جامع🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند 76 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز 127 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرپذیری بازده سهام سبز 42 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس 105 صفحه کامل و جامع🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود 72 صفحه کامل و جامع🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری 75 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های مشترک سرمایه گذاری 74 صفحه🔍مبانی نظری مقایسه وقف با حبس🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی 108 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش 103 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش 105 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت در رایانش ابری 107 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایجاد امنیت در ابر 105 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت در ابر با امضای دیجیتالی 104🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین برنامه بازاریابی 100 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگارش برنامه بازاریابی 96 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوشتن برنامه بازاریابی 94 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت 75 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم ABC🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت 75 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق ABC در بیمارستان